Your Subtitle text

VoorwaardenSydney Incognita

Hieronder treft u onze tour voorwaarden aan. Deze standaard regelingen leggen de rechten en plichten uit van de organisatie (Syney Incognita) alsmede van de klant. Heeft u vragen, neemt u gerust contact met ons op.Tijdens het reserveren van een tour dienen mogelijke lichamelijke gebreken of medische situaties aan Sydney Incognita bekend gemaakt te worden en in hoe ver deze een effect kunnen hebben op uw eigen en ook op het plezier van andere klanten tijdens de tour. Indien dit niet tijdens de rerservering bekend gemaakt wordt, behoudt Sydney Incognita zich het recht voor om u van de tour uit te sluiten zonder enige aansprakelijkheid.

Sydney Incognita behoudt zich het recht voor om, naar eigen beoordeling,  klanten van de tour uit te sluiten, zonder restitutie, die

  • niet in staat zijn aan de eisen van een bus of wandel tour te voldoen of die een dienstverlening eisen welke niet vooraf bekend gemaakt werd en niet voorhanden is
  • niet in staat zijn om de instructies van het personeel van Sydney Incognita te volgen
  • die illegaal of onwenselijk gedrag vertonen of die het plezier of de veiligheid van andere klanten in gevaar brengen.

Deze persoon wordt van de tour uitgesloten en op een veilige openbare lokatie afgezet. Het verdere vervoer is de verantwoordelijkheid van deze persoon en komt ten koste van deze persoon.

Gezien het bovenstaande, verklaart u dat u  Sydney Incognita  niet aansprakelijk stelt voor het beëindigen van uw tour of voor beslissingen van Sydney Incognita of van derden welke de dienstverlening aan u weigeren voor diensten welke niet beschikbaar zijn in verband met lichamelijke of medische condities.

Sydney Incognita doet alles wat in haar vermogen ligt om onze tours volgens afspraak te laten verlopen zoals deze gepubliceerd zijn onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of verkeerssituaties. Er zal dan geen compensatie gegeven worden in het geval van gemiste aansluitingen en/of aangepaste tours. De veiligheid van onze klanten staat voorop en Sydney Incognita werkt volgens de wetten van de staat NSW en het land Australië. Sydney Incognita kan niet aansprakelijjk gesteld worden voor ziekte/letsel of dood van een persoon. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zich te allen tijde voorzichtig en verantwoordelijk te gedragen en de instructies van de gidsen of busbestuurders te volgen. Klanten accepteren het risico wat onze activiteiten met zich mee brengen. Persoonlijke voorwerpen die tijdens de tour verloren of gestolen worden, zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Betaling:

Alle kosten voor een tour dienen uiterlijk 7 dagen voor begin van de tour voldaan te zijn, behalve als andere afspraken gemaakt worden. Gepubliceerde tarieven zijn bindend. De wisselkoers wordt op de dag van rekening via OANDA bepaald. Mogelijke betalingsopties: bankoverschrijving, credit card (MasterCard en Visa, 3% toeslag) of contant (indien afgesproken).

Annuleringen:

Door klant tot en met 14 dagen voor tour: kosteloos

Door klant tussen 13-7 dagen voor tour: 50% per persoon

Door klant tussen 6-3 dagen voor tour: 75% per persoon

Door klant binnen 48 uur voor tour: 100% per persoon

In geval van onvoorziene weers- en/of verkeerssituaties of in gebreke blijven van derden zorgt  Sydney Incognita voor volledige restitutie,  een alternatieve datum of een alternatieve tour van vergelijkbare waarde.

Privacy:

Persoonlijke gegevens worden alleen voor de tour verzameld en blijven binnen Sydney Incognita. Zij worden alleen aan derden volstrekt in een noodgeval of indien wettelijk vereist. 

Website Builder